Bioresonantie

De ReSonanSe Methode gebruikt de kracht van natuurlijk genezen. Straling in het menselijk lichaam kan zich uiten in allerlei soorten klachten of ziekten. Er is hierbij geen ziekte of klacht uit te sluiten. Een lichaam dat belast is met ziekmakende straling, moet nadat de externe stoorzender (straling) is weggehaald, geheel ontstoord worden.
Straling maakt de meeste kans om het lichaam binnen te komen na een zware psychologische belasting, bijv. een sterfgeval in de familie, scheiding, verhuizing, werkloos worden, ernstige ziekte, enz.

Ziekmakende straling is onder te verdelen in de groepen:
bullet Geopatische straling
bullet Electrosmog
bullet Beeldschermstralin
bullet GSM
bullet Radar
bullet Straling van zenders
bullet Transformatoren
bullet Hoogspanningsmasten
bullet etc.

ReSonanSe (c.q. bioresonantie) is een behandelmethode waarbij door de juiste afstemming van externe beinvloedingsfactoren met lichaamseigen informatie, de gezondheid sterk positief beïnvloed kan worden. Wij zien en merken om ons heen dat sommige mensen en dieren een afwijkende uitstraling cq. invloed hebben op ons eigen gevoel en gedrag. Dit kan uiteraard aangenaam zijn, echter ook storend of irritant. Vanzelfsprekend werkt dit vaak wederzijds en die energiepatronen kunnen hierdoor een relatie in welke vorm dan ook ernstig beïnvloeden.

De meeste energiepatronen kunnen echter zowel een schadelijke als gunstige uitwerking hebben al naar gelang de dosis of soort. Trillingen planten zich afhankelijk van de intensiteit meer of minder ver in de ruimte voort. Ze kunnen zowel via rechtstreeks contact als op afstand worden verzonden.
ReSonanSe maakt gebruik van beide mogelijkheden. Het lichaam zendt verschillende trillingen uit. Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke trilling. Deze afzonderlijke trillingen staan met elkaar in verbinding en beinvloeden elkaar. Tezamen vormen ze het zogenaamde trillingsspectrum van een persoon. Er ontstaat als het ware een individueel trillingsbeeld dat uit balans kan zijn. Het uiteindelijke doel dat we willen bereiken is het herstel van de lichaamseigen zelfgenezende kracht om het trilingsveld in balans te brengen.

Resonanse biedt speciale GSM kaarten aan voor plaatsing in uw mobiele telefoon. Uw drinkwater kunt u zuiveren en vitaliseren met de Water Harmoniser.

 

Terug naar consulten