bio resonantieBio Resonantie


Deze behandelmethode is speciaal ontwikkeld voor paarden. Door de juiste afstemming van externe beinvloedings factoren met lichaamseigen informatie wordt de gezondheid sterk positief beinvloed.

Om dit te kunnen begrijpen moet men het lichaam zien als een electromagnetisch veld. De bioresonantie-therapie werkt met electromagnetische trillingen van de patienten zelf en van specifieke stoffen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het lichaam als energieveld electromagnetische trillingen kan afgeven en opnemen.

Wij zien en merken om ons heen dat sommige mensen en dieren een afwijkende uitstraling cq. invloed hebben op ons eigen gevoel.Dit kan uiteraard aangenaam zijn, echter ook storend en irritant. Dit werkt vanzelfsprekend wederzijds, en kan hierdoor een relatie in welke vorm dan ook ernstig beinvloeden.

De afgifte en opname van electromagnetische trillingen wordt in de bioresonantie therapie gebruikt voor de diagnose van de energetische toestand van een patient, voor het testen en samenstellen van medicijnen welke uiteindelijk ingezet worden voor de behandeling.

Energie patronen voor het lichaam kunnen echter ook worden veranderd. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte of door inwerking van straling gebeuren. De meeste factoren kunnen echter zowel een schadelijke als gunstige uitwerking hebben al naar gelang de dosis of soort. Trillingen planten zich al naar gelang de intensiteit meer of minder ver in de ruimte voort. Ze kunnen zowel via rechtstreeks contact als op afstand worden verzonden. Bioresonantie maakt gebruik van beide mogelijkheden door patient- en specifieke stof-eigen trillingen via electroden op te nemen en via draden of een infaroodzender naar een behandelapparaat te geleiden.

Omgekeerd kan het apparaat de therapeutische trillingen voor de patient en van de stoffen zoals bijvoorbeeld allergenen en medicijnen via dezelfde electroden naar de patient terugzenden.

bio resonantie

Het lichaam zendt verschillende trillingen uit. Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke trillingen. Deze afzonderlijke trillingen staan met elkaar in verbinding en beinvloeden elkaar. Al deze trillingen tezamen vormen het zogenaamde trillingsspectrum van een patient.Er ontstaat als het ware een individueel trillingsbeeld.

De trillingen van een gezond individue hebben een ander spectrum dan de trillingen van iemand die ziek is.De trillingen van een gezond mens of dier zijn harmonisch en vrij van vervormingen. Bij zieke mensen en dieren veroorzaken de in het lichaam opgeslagen vreemde stoffen zoals bacteriën, pesticiden etc. afwijkende trillingen.

Het lichaam is zender en tegelijk ontvanger van electromagnetische trillingen. Trillingen kunnen worden veranderd ,gebundeld en doorgegeven. Met behulp van een zogenaamde separator kunnen harmonische en ziekmakende trillingen van elkaar worden gescheiden. De bioresonantie stuurt genezingsprocessen aan via deze “trillingsinformatie” en zet biochemische processen in werking. Blokkades veroorzaakt door allergenen, anti-biotica, inentingen, littekens, schimmels, virussen, stofwisselingsstoornissen, ongelukken in een ver verleden, virussen of andere stoorfactoren zoals een bij het dier niet passende houding of onnatuurlijke situatie kunnen door deze behandeling verholpen worden. Afhankelijk van de specifieke klachten en de reactie op de bio – resonantie therapie kunnen anvullende therapieën /technieken aangewend worden zoals acupunctuur, laser magneetveldbehandeling, I.N.T.G.R.A. Ook zal in zeer veel gevallen op basis van orthomoleculaire voedingsadviezen de klachten gericht verholpen kunnen worden.

Het uiteindelijke doel wat we willen bereiken is het herstel van de lichaamseigen zelfgenezende kracht.

 

Terug naar consulten